artproject ´be happy go lucky´
      projectinformatie
sponsor-informatie
deelnemers
home
      programma & persbericht

 

Over Stichting De Wolk
Stichting De Wolk is een jonge stichting en is in 2008 opgericht met als doel:
Het initiëren, opzetten, begeleiden en uitvoeren van kunstzinnige projecten. Daarbij kan gedacht worden aan beeldende kunst, literaire projecten, projecten op het gebied van vormgeving en design, architectuur en fotografie/video/nieuwe media. Er wordt naar gestreefd tussen de verschillende vormen van kunst kruisbestuivingen te laten plaats vinden. Educatieve projecten op voornoemde gebieden behoren eveneens tot het doel van de stichting.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door zelf projecten te ontwikkelen. Daarnaast zal ook in samenwerking met andere kunstenaars, personen, instellingen en ondernemingen projecten vorm kunnen krijgen
copyright © 2009
Stichting De Wolk