Stichting De Wolk
home
sponsor-informatie
projectinformatie
contact
met terras!
       

 

 
 
Een art-project met een match tussen kermis en kunst
 
De jaarlijkse kermis in Veldhoven Dorp vindt zomer 2009 plaats van vrijdag 10 t/m dinsdag 14 juli. Een deel van de Dorpstraat en het aangrenzend plein (De Plaatse) wordt dan kermisterrein. Aan de kermis grenst direct het kerkplein met de Sint Caeciliakerk. Culturele onderneming De Kunstpraktijk ligt eveneens aan de kermisroute, de kermis staat zelfs pal voor de deur van De Kunstpraktijk. Omwonenden aan het kermisterrein hebben tijdens deze kermisdagen heel wat te verduren. Ikzelf ben een van de omwonenden en de ervaringen die ik ieder jaar tijdens de kermisdagen weer onderga, wil ik dit jaar omdraaien naar een positief gegeven. Zo kwam ik op de gedachte vanuit de kunst bruggen te slaan naar dit oeroude volksfeest. Bruggen slaan naar de gewone mens op straat. Tenslotte hoort kunst bij het leven.
Binnen dit project vindt ‘ontmoeting’ plaats tussen kermis en kunst, tussen kunstenaars en bezoekers van de kermis, tussen verleden/heden/toekomst van de kermis, tussen mensen die de kermis en het kunstproject bezoeken.
Inhoud

Kermis is van oudsher simpel volksvermaak, ontstaan uit kerkelijke rituelen. Een volksvermaak dat kenmerken in zich draagt van tijdelijkheid, glitter, kleur, beweging, licht, magie, spanning en sensatie, kortstondig vermaak, plezier, angst, verwarring, nieuwe vondsten, het zoeken naar grenzen. Een volksvermaak dat voor ‘Jan-en-Alleman’ bereikbaar is. Kermis van nu heeft zich ontwikkeld naar de grenzen van ingenieuze duizelingwekkende mechanische machines. Lunaparken waar kermispubliek sneller, hoger, tollender, gillende ervaringen opdoet. Met reuzenvormen, oorverdovende geluiden, ver uitstijgend boven de menselijke maat, bijna een soort van baroccoco van het ‘simpele’ volksvermaak van weleer. Het gebeuren brengt massa’s mensen op de been.
 
Tijdens kermis 2009 in Veldhoven Dorp wil Stichting De Wolk een art-project realiseren waarbinnen een match wordt gezocht tussen kermis en kunst. Tijdens de kermisdagen zal deze match door een aantal van de deelnemende kunstenaars in actieve vorm worden nagestreefd door het zoeken naar interactie met het kermispubliek, de kermisexploitanten, publiek in de kroegen, het terrein van de kermis. Andere kunstenaars leveren hun bijdrage voorafgaand aan de kermis. Dit aan de hand van eigen reflectie. Daarnaast ontstaan werkstukken in workshops, waar leerlingen van scholen en andere instellingen aan kunnen deelnemen.
Een belangrijk onderdeel van het project is de aandacht die uitgaat naar de cultuurgeschiedenis van de kermis. Dit om onder de aandacht te brengen dat van oudsher de kermis aan de wieg heeft gestaan van uiteenlopende culturele uitingen. Daarbij kan gedacht worden aan de bioscoop, theater, dierentuin. Binnen de te realiseren expositie worden beelden/prenten/foto’s opgenomen van een stukje van deze culturele achtergrond.

Aan de deelnemende kunstenaars wordt gevraagd niet alleen een interactie met het publiek aan te gaan, maar voorwaarde bij het ontwikkelen van hun werk is dat zij zich tevens laten inspireren door een stukje uit de cultuurhistorie van ‘de kermis’.

Doel

Om tijdens de jaarlijkse kermis in Veldhoven Dorp een grote en nieuwe publieksgroep op een laagdrempelige wijze in aanraking te brengen met diverse vormen van kunst.

Kunstenaars, artiesten en andere deelnemers/sters in de gelegenheid te brengen te onderzoeken op welke wijze zij de relatie kunnen leggen tussen verleden-heden-toekomst van dit volksfeest waarbij iedere op eigen wijze, binnen de gestelde kaders, vorm geeft aan een match tussen kermis en kunst.

Onderzoek te doen of ´grenzen´ tijdens deze kermis op een andere wijze opgerekt of veranderd kunnen worden, dan alleen vanuit de gedachte van ´groot, groter, grootst´.

Aurelia van der Burght

top

copyright © 2009 Stichting De Wolk